Ιούλιος

7 Ιουλίου 2017

Αίτημα του Σ.Ε.Μ. για την επισκευή του αγωγού ύδρευσης.

Κατατέθηκε σήμερα το πρωί στον Δήμο Μεγανησίου το παρακάτω αίτημα από τον Σ.Ε.Μεγανησίου: Μεγανήσι 6 Ιουλίου 2017 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ […]